Slop Slop Slop 338 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Naamlijst van verkochte huizen 1816 p. 15. wijlen Jan Zoet. ’t Spui wordt o. a. den Ioen penning over Molstraat gelegen, werd oorspronkelijk ook aldus genoemd. In 1701 werd verkocht een huis aan de n.z. van de „Nieuwe Molstraat ofte het Slop van den houten hamer. In 1708 werd gesproken van Nieuwe Corte West Molstraat, in 1730 van Derde Molstraat of Slop van den houten hamer en nog in 1816 van Derde Nieuwe Molstraat genaamd het Hamerslop. van Jan Zoet. Aan de o.z. van ’t Hofspui. In 1561 werden verkocht een „voorhuys met elft' cameren” (huisjes) in het Slop van Jan Zoetenhuys aan de o.z. van vermeld in het kohier van 1553- Zie Jan Soetensteechgen. van Kalkhoven. Aan de w.z. van het Noordeinde, tusschen de Mazie- straat en den Hoogewal. Genoemd naar den bakker Everwijn Kalkhoven, die in 1766 een blok van drie huizen kocht, bestaande in één voor aan straat en twee kleinere met een schuurtje in het slop aan de w.z. van het N'oordeinde nabij de Scheveningsche brug. Eertijds genaamd Slop van Langerak. Zie ook Poort van Quast. van De Lange. Aan de o.z. van de Nieuwe Haven, waarschijnlijk tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 300 en 326. Genoemd naar den bleeker Gerrit de Lange, die in 1765 een „kleerblijkerije” kocht met twee woon huizen, het eene vóór aan straat aan de o.z. van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 360