HAAGSCHE STRAATNAMEN. 339 Slop Quast. Slop Slop Slop van Kalkhoven en Poort van de Nieuwe Haven op den n. hoek van de gang aldaar en het andere in die gang. Vermeld in het kohier der Verponding over 1806. van Langerak. Aan de w.z. van het Noordeinde. Genoemd naar Elisabeth Frantjoise Pauw, gehuwd met Frederik Hendrik Baron van den Boetzelaar, heer van Langerak, die in 1737 een blok huizen kocht aan de w.z. van het Noordeinde, bestaande in één voor aan straat en een huisje daarachter, belend z. een gang of poort. Zie ook Slop van Maasdam. Op den Fluweelen Burgwal naast het tegenwoordige garnizoenshospitaal, dat op het einde der 18e eeuw aan Arnout Joost baron van der Duyn van Maasdam toebehoorde. In 1803 werd dit „capitaal, hegt, sterk en ongemeen logeabel huys en erve met een zeer geëxtendeerde en vrolijk aangelegde thuyn en deszelfs orangerie, fontijnkom”, enz., door zijn weduwe Anna Margaretha van Aerssen van Sommelsdijk verkocht aan ’t Ge- meene land. Zie ook plattegrond van 1827. van den Olienbergh (Olieberg) In 1715 werd verkocht een blok van vijf huizen aan de z.z. van de Prinsegracht in ’t Slop van de Oliebergh. Zie I p. 263. van Slingelant. Zie Slingelant straat je. In 1624 werd verkocht een huis „t'eynde ’t Spoy, in ’t Slop van Slingelandt.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 361