34° Slop HAAGSCHE STRAATNAMEN. de Vleersteeg en Tuin- Willem Klein). van Daniel Langeweg van de Vleersteeg (Slop van Vermeld op den plattegrond 1747- Zie Molenijserslop, Slop van Willem Kley en Tuinstraat. Slop van Willem Kley. (Slop van Willem Klein). In 1728 werden verkocht twee huizen, annex den andere in ’t Slop van Willem Kley, uitkomende in de Vleersteeg. 2) De naam Kley werd later verbasterd in Klein. Op een plattegrond van Van Hoogstraten van 1863 wordt evenwel nog gesproken van het Slop van Willem Kley. Zie Molenijserslop, Slop van straat. Sluisje. (Het) Nabij het voormalige sluisje in de Schenkwetering aan het Geldelooze Pad, stonden eertijds verschillende kleine huisjes. In de Naamlijsten der overledenen op het einde der 18e en begin der 19e eeuw wordt dan ook herhaaldelijk „Aan ’tSluysje” als woonplaats genoemd. Het sluisje is thans verplaatst. Slijkpoort. Zie Slikpoortje. Smidsslop. Aan de z.z. van ’t Lage Westeinde, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 204 en 222. In 1751 en 1790 werden verkocht drie huizen aan de o.z. van het slop van ouds genaamd het Smidsslop, naast een stal van Cornells Letterie. Nog aldus genoemd in 1844. Zie ook Die Haghe. Bijdr. en Med. 1900 p. 334. 2) Het Slop van Willem Klein werd aangelegd in het midden der 17e eeuw; zie Die Haghe: Bijdr. en Med. 1900 p. 334.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 362