HAAGSCHE STRAATNAMEN. 341 IOO. Sociëteitsgang. Naast de voormalige manege in de Kazernestraat. 7a& Fransche Sociëteit. Vermeld in het’kohier der Verponding over 1806. Sonnepoort. Aan de w.z. van de Voldersgracht. In 1781 werd verkocht een blok van acht huizen aan de w.z. van de Gevolde gracht in de van ouds genaamde Sonnepoort. Sonspoort. (Van) Aan de o.z. van de Voldersgracht, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 80 en 88. Spaansche poort. Aan de z.z. van het Westeinde. Zij verleent toegang tot het Engelsche gezantschapshötel en tot de kerk van de H. Theresia, eertijds de kapel van de Spaansche Ambassade, welke tot in het begin der 19e eeuw in dit legatiegebouw gevestigd was. Splinter straat (Oog in 7 Zeilstraat). In 1628 werd verkocht een huis en erf in de tweede straat bezuiden de Groenmarkt Groote Markt) ge naamd de Splinterstraat, en in 1672 wordt de ver koop vermeld van een huis aan de z.z. van ’t Splinter ed Oog in ’t Zeylstraetje. Zie verder Prinsenstraat Spoorweglaan (Stationsweg). Zie Allan 1859 p. 5 en Spoygracht (Spui). In 1641 werd verkocht een huis en erf aan de n.z. van de uyterste Spoygracht. De Spoye of Spoeye wordt reeds vermeld in de eerste helft der 14e eeuw. Spoysteegje (waarschijnlijk Kissemstraatjè). „De derde Haechsche poort tegenover het Spoy- steegjen” in het Achterom.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 363