342 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Mededeelingen II p. 196. Vermeld in het „Register van alle des Haechts- poorten’"’ 1642 1). Spijkermakersslop. (Sinds 1902 Spijkermakersstraal). Zie Grootestraat. Stadhoudersplein (Plein). Zie o. a. plattegrond van Blaeu 1650. Stallenstraat, Achter de Stallen of Denneweg. (Sinds 1844 Kazernestraat. Aldus genoemd in een advertentie in de’s Graven- haagsche Courant van 4 Jan. 1819. Zie Achter de Stallen. Stalpartslaan (Korte en Lange Beestenmarkt) Waarschijnlijk genoemd naar Johan Stalpert. In 1593 kocht Johan Stalpert zeven hond land, eertijds geweest zijnde den grooten boomgaard van het Zus teren convent in de Zusterpolder, en in 1641 ver kocht Mr. Augustijn Stalpart v. d. Wiele, advocaat voor ’t Hof, aan den magistraat „seeckeren gront- thuyn ende erve, belend n. de verkooper en andere erfgenamen met die van de Remonstrantsche ge meente en w. de Stalpaertslaan.” In het Register van de Verpondingen over 1730 wordt gesproken van Nieuwe geconcipieerde Breestraat of Stalpertslaan. Zie Nieuwe Breedstraat. In 1641 kocht de Magistraat van de erfgenamen van Nicolaas van den Bouckhorst, heer van Wimme- num, verschillende huizen in een klein straatje ten oosten van de groenmarkt in Stalpaertslaan. Van Zuiden beweert ten onrechte dat de Assendelft- straat onder dien naam zou voorkomen. Zie Schapenweitje.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 364