HAAGSCHE STRAATNAMEN. 343 9 Zie de Riemer dl. II p. 715. Stalstraat of Stalsteeg. Zie Hofpoortje. Stalstraat Jan Evertstraat) In 1770 kreeg Jean Jacobus Davrance, mr. koetsen- schilder, van de Domein- en Rekenkamer vergunning om aan zijn koetshuis of schilderswinkel achter zijn huis aan de o.z. van den Nieuwen Uitleg, uitko mende in de Middel- of Stalstraat twee over de straat openslaande koetshuisdeuren te mogen doen maken. Negen jaar later kreeg de wed. van Gerrit Olivier vergunning om in de stal achter haar huis uitko mende in de Middel- of Stalstraat te mogen doen leggen een spuit- of dwarsriool. Zie Middenstraat en Jeneverstraat. Statengracht Ammunitiehaven) Waarschijnlijk aldus genoemd omdat de Staten van Holland daar hun ammunitie-magazijn hadden. In 1671 werd verkocht een huis aan de n.z. van de Statengracht en in 1675 wordt gesproken van de „Staete-” van ouds genaamd de „Uytterste gracht". Steenhouwersstraat (Waarschijnlijk Her der straat}. In 1626 werd verkocht een huis aan de z.z. van de Groenmarkt (Groote Markt], uitkomende met een gang in de Warnioesstraat (Luthersche Burgwal}, mitsgaders een gang uitkomende in de Steenhouwersstraat, he lend o. de Warmoesstraatz. de Steenhouwersstraat Steenhuysenstraat (Kleine Koediefstraat) Genoemd naar Jonker Simon van Steenhuysen. Zie Jonker Simonstraat. In 1634 wordt melding gemaakt van drie huiskens gelegen achter de Korte Houtstraat in de straat van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 365