344 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Steenhuysen en in 1649 werden vijf huizen ver kocht achter de Korte Houtstraat in de Steenhuysen- of Van Buyrenstraat. Steentjes. Aan de n.z. der Groenmarkt, tusschen Hoogstraat en Groote Halstraat. Aldus genoemd naar, de bestrating met kleine steen tjes voor het „Gouden Hoofd” en de eertijds daar naast gelegen huizen tot de „Gouden Kroon”. Vermeld in de Naamlijst der overledenen op 22 April 1794 en in de adresboeken van 185358 als de woonplaats van den bakker P. Spaan, 2) wiens zoon later de affaire overbracht naar den hoek van de Laan en de Korte Beestenmarkt. Op deze kleine steentjes stonden eertijds de kramen der groente vrouwen. In 1796 werd in veiling gebracht „een extra wel ter neering staande huys en erve, benevens vier kelders onder dezelve huysing met den uitgang voor aan straat, staande en gelegen op den hoek van de Hoogstraat en uitkomende aan de n.z. van de Groenmarkt, met het regt om vijf kraamen op de Kleine Steentjes voor de voorsz huysingen of kelders te mogen staan”. 3) Sterkmanslaantje Oranjelaan) Genoemd naar den eigenaar der ijzerfabriek „de Prins van Oranje” A. Sterkman. Zie plattegrond van 1869 en I p. 285. Sterlingspad (Bleijenburg) Genoemd naar Pieter Sterlincx. In 1613 werd verkocht een tuin op „Staerlingspad beoosten den Hage” en in 1640 wordt de verkoop Protocol notaris P. van Groenewegen 1634 fol. 60. 2) In het adresboek van 1859 staat Groenmarkt 13. 3) Naamlijst der verkochte huizen enz. 7 Jan. 1796 p. 10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 366