HAAGSCHE STRAATNAMEN. 345 vermeld van een huis, erf en tuin „t eynde ’t Oost- eynde van outs genaempt de Pooten, aen de noort- sijde van ’t water, zijnde het houckhuys van ’t Sterlinghspadt. Zie p. 194. Sterlingstraat Casuariestraat) Genoemd als voren. In 1805 werd verkocht een huis aan de z.z. van de „Sterling- of Casuaristraat.” Zie Koestraat en p. 194. Steufkenspoort. Aan de n.z. van de Zuilingstraat. Waarschijnlijk genoemd naar den kleermaker An thony Steufkens, die in 1651 negen huizen en erven kocht aan de z.z. van de G^s/met een tuin daarachter en die omstreeks 1670 nog op de Geest woonde. 'j In 1708 werd verkocht een huis in een gang of poort in de Zuylingstraat genaamd de Steufkenspoort. Stille Groenewegje. (Korte Groenewegje) Nog aldus genoemd in het adresboek van 1872. Zie Kleine Groenewegje. Stinksloot (Gedempte Sloot). Nadat de sloot omstreeks 1830 was gedempt en de weg daarlangs was bestraat, 2) kreeg dit straatje zijn tegenwoordige naam. Zie plattegrond van Noorda 1839. Stinksteegje (Hartogstraat) Het Styncksteechsken wordt o. a. in 1520 genoemd bij den verkoop van het huis Oostervant op den hoek van dit straatje en van den Kneuterdijk. Dit perceel werd in 1550 aangekocht door Hertog Erik van Brunswijk. Zie Hertog van Brunswijksteechje. t) Register van het Straatgeld 1665 1670. 2) v. d. Poth. Wegwijzer door ’s Gravenhage. 1832 p. 1.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 367