346 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Noorda 1839. van Juffr. v. d. Elst. Willem Klein, loopende Op den plattegrond van F. de Wit circa 1690 staat het Stinkstraatje nog vermeld. Stokvischpoort. Aan de o.z. van de Voldersgracht. Zie Boerenslop. Straatje van Boetzelaer (Schoorsteenvcgerstraatje'). Genoemd naar Christiaan Willem Baron van Boetzelaer, gehuwd met Aletta Johanna le Leu de Wilhem, die in het begin der 19e eeuw eigenaar was van het tegenwoordige gebouw van Pulchri Studio om den hoek van het Schoorsteenvegerstraatje. Hij was Agent van den Algemeenen Rijkskassier en hield zijn bureau in de Hooge Nieuwstraat. Vermeld op de nieuwe kaart van Straatje van Van der Elst of Straatje Aan de n.z. van het Slop van van dit slop naar het Slijkeinde. Genoemd naar Maria v. d. Elst, die verschillende perceelen in dit straatje bezat. Zij was ook eigenares van het zoogenoemde hofje van Van der Eist, aan de n.z. van het Slop van Willem Klein, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 55 en 89, hetwelk door haar vader Nicolaas v. d. Eist in 1726 was gesticht. Deze kocht o. a. in 1738 twee huizen in de „nieuw verlengt wordende straat, haar aanvang nemende uyt de Vleersteeg” en een blok huizen in de „nieuw verlengd wordende geconcipieerde straat of het zoo genaamde Kleine Slop. Deze naam werd later ver basterd in Klein Willenislop. Zie aldaar. In 1840 werd verkocht een huis in ’t Slop van Willem Kley op den hoek van het Straatje van Van der Eist. Het wordt ook vermeld in het kohier der Verponding over 1806. Zie verder Nieuwe Krom Elleboog en Hoerenstraatje.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 368