348 I-IAAGSCHE STRAATNAMEN. Burgemeesters 14 Oct. van den Haag gang of poort uitkomende aan de Zie verder v. hage 1832. Tuinstraat {Slop van Willem Klein}. Ik vind dezen naam alleen vermeld op een uiterst nauwkeurig bewerkt gedeelte van een plattegrond van omstreeks 1700. Zie Molenijserslop, Slop van de Vleersteeg en Slop van Willem Kley. Tweede- of Middelste Veerkade {Amsterdamsche Veerkade). Tusschen Krane- en Wagenstraat. O. a. vermeld in de Berichtboekjes 1783 en 1793. Zie Eerste Veerkade. 1) Register der appointementen van 1737 fol. 71. o.z. van de Spinhuys” om grond van hun erf en onder de voornoemde Tuchthuisstraat Tuinpoort. Aan de z.z. van de Ammunitiehaven. Deze poort is gesloopt bij den bouw van het Toe vluchtsoord van noodlijdende dieren daar ter plaatse. In 1821 werd verkocht een blok van acht huizen in een gang of poort van ouds genaamd de Tuinpoort z.z. van de Ammunitiehaven. d. Poth’s wegwijzer door ’s Graven- „Item betaelt van misse, daer die putte op ’t Tor- noeysvelt mede ghevollet ende gheffent sijn.” Tuchthuisstraat (Lange Lombardstraat) Naar het voormalige Tucht- of Spinhuis op den hoek van de Lange Lombardstraat. In 1737 vergunden Burgemeesteren van ’s-Graven- hage aan de Regenten van het Evangelisch Luthersch Weeshuis alhier als eigenaars van een huis aan de Tugthuysstraet naast het Tugt- of een riool te mogen maken door den dat te brengen in het riool

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 370