HAAGSCHE STRAATNAMEN. 349 Tweede- of Middelste Wagenstraat. Van Gedempte Gracht tot Veerkade. In 1816 werd verkocht een huis aan de o.z. van de Tweede- of Middelste Wagenstraat, met een vrijen uitgang in een poort uitkomende op de Veerkade. Zie Eerste- en Middelste Wagenstraat. Uileboomen. {Zuidoost Buiten- en Binnensingel en Zwarteweg). In 1816 werd verkocht een huis op den hoek van de Hekkelaan aan den Oost-Binnensingel of de Uile boomen. Zie verder p. 195. Uiterste of „cndelste gracht” (Arnmunitiehaven). Genoemd naar haar ligging. In 1638 werd verkocht een huis aan de zuid-oostzijde van den Haag aan de Endelste gracht. Ulmpoort. (Van) Aan de w.z. van de Voldersgracht, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 75 en 77. Genoemd naar de gebroeders Barend en Joseph van Ulm, die in het huis om den hoek van de poort woonden (nr. 77) en die zich hadden schuldig gemaakt aan ’t snoeien van goud- en zilvergeld. Zie p. 158. Valckesteynstraat. Aan de n.z. van de St. Jacobstraat. In 1608 werd verkocht een erf in den tuin behoord hebbende aan David van Valckesteyn in St. Jacob straat, en op denzelfden dag werd verkocht een ander erf aan de n.z. van de Valckesteynstraat. Valkpoort. Aan de w.z. van de Zeestraat, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 22 en 28. Eertijds toegang tot het Valkhofje en laatstelijk tot de werkinrichting van het Leger des Heils. In 1802 werd verkocht een blok van zes huizen met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 371