HAAGSCHE STRAATNAMEN. 351 Koningin 1757 w.z. en Veer- straat. In 1910 verzochten zij aan B. en W. opnieuw een anderen naam aan dit slop te willen geven en toen het Dag. Bestuur daartoe niet genegen was, besloten zij er zelf toe overtegaan en den naam te veranderen in dien van Veenkadelaan. Daar de grond particulier eigendom is, hadden zij daartoe volkomen het recht, maar deze benaming is dus niet officieel vastgesteld. Zie I p. 254. Veerstraat (Kranestraattusschen .57. Jacobstraat kade). In 1757 en in 1799 werd verkocht een huis aan de w.z. van de Veer- of Korte Kraanstraat. Nog aldus genoemd in het Residentieboek van 1799. Venusstraat Veenestraat). Aldus foutief genoemd in de oudste registers van het Straatgeld. In de transportboeken komt deze naam niet voor. Verboden Toegang. (Waldeck Pyrmontkade en Emmakadè). Dit weggetje langs en over de Afzanderijvaart was aldus genoemd naar het groote bord met „Verboden Toegang” van de Bloemisterij van J. Streur. Het was desondanks een geliefkoosd weggetje voor de jeugd om naar de duinen bij Houtrust te komen. Jacob Maris maakte van het bruggetje over de Singelgracht bij den „Verboden Toegang” het be kende schilderij, waarnaar Zilcken een ets graveerde. Vrrburchstraat (Herderstraat). Genoemd naar Adriaen van der Burch. In 1639 werd verkocht een huis in de Verburch- straat op den hoek, belend w. de Laan van Jhr. Bouckhorst en o. de erfgenamen van den procureur Robbrecht van der Burch. Zie Bnrchstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 373