HAAGSCHE STRAATNAMEN. 352 „Die Haghe”. Bijdr. en Med. 1907 p. 256. Verlengde Frederikstraat. (Frederikstraat tusschen Kerk en Javastraat). Oorspronkelijk liep de Frederikstraat slechts tot de tegenwoordige Kerkstraat en Mallemolen, terwijl het verdere gedeelte was ingenomen door de bekende uitspanning van Haring genaamd den Zoeten Inval. Na de slooping van dit perceel in 1862 werd de Frederikstraat doorgetrokken tot de Javastraat. Verlengde Javastraat (tusschen Nassauplein en Koninginne gracht'). 7az plattegronden o. a. van 1869 en 1879. Toen de Laan van Schudde geest in 1861 werd herdoopt in Javastraat, liep zij slechts tot de tegen woordige Schelpkade. Verloren Bogaertstraat. (Prinsestraat, tusschen Molenstraat en Noordwal). In 1639 werden verkocht een tuin en huisken aan de o.z. van de Verloren Bogaert- alias Princestraet” Zie Bogaertstraat. Verwedde Burgwal. Verbastering van Fluweelen Burgwal. O.a. aldus genoemd in de Registers van het Straatgeld. Verwersloot (Haagpoort). Genoemd naar de lakenverwers, die daar in de nabijheid der Voldersgracht hun bedrijf uitoefenden. In 1478 waren er hier negen en in 1520 nog maar twee. In 1567 werd verkocht een stuk erf of tuin, strek kende van Adriaen Jacobsz. erf oostwaards op tot de Verwersloot en in 1729 werd verkocht een groote tuin aan de o.z. van de sloot, van ouds ge naamd de Verwersloot, belend o. verschillende huizen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 374