HAAGSCHE STRAATNAMEN. 353 Dl- I P- 75 (n)- 23 en erven aan de w.z. van de „Gevoldegracht, anders gen. de Luysemarkt”w. de Verwersloot. De Verwersloot werd op kosten der Gemeente ge dempt en bestraat in 1825. Vier hoekjes of Vier hoeken (Driehoekjes, sinds 1907 plein). In 1766 werd verkocht de helft van een huis aan de w.z. van de Oude Warmoesmarkt of de Vierhoeken. Nog aldus genoemd op den plattegrond van Mortier Covens van 1830. Zie Driehoekstraat. Vier Wester molens. (Haan-, Valk-, Heertjes- en Zuidmolen). In 1789 werden verkocht twee huizen en erven onder één dak aan den Zuidwest Binnensingel bij de Vier Westermolens omtrent de Vuilnisstallen. De aanwijzing bij de Vier Westermolens was bij de Hagenaars in gebruik gekomen om de verschillende singels op meer practische wijze dan naar de windstreken te onderscheiden, zoo ontstonden de namen Om en Bij, Zoutkeet, Hoek van Banken, enz. Vilderspoort. Aan de o.z. van de Zeestraat, thans getrokken bij het perceel nf. 31. Vischmarkt. (Dagelijksche Groenmarkt). De Riemer vermeldt een schuldrentebrief van 1359 waarbij een hypotheek werd gevestigd op een huis op den hoek van de Vischmarkt. 1) In 1560 werd verkocht een huis aan de Vismarkt „op den houcke als men ’t Achteromme gaet” In 1592 werd de Vischmarkt verplaatst naar den hoek van de Schoolstraat op de plek waar eertijds het huis „De Wolsack” had gelegen, hetwelk in het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 375