354 HAAGSCHE STRAATNAMEN. O.Z. midden der 16e eeuw was afgebrand en waarvan de Magistraat den grond had gekocht. In 1672 werd verkocht een huis met twee kelders daaronder op de Vismarckt helend w. „de Vismarckt en ’t affslaegershuysken”. Visscherslaantje. (Waarschijnlijk Veenkade). Zie ook Laan van de Visschersvaarten verder I p. 265 en Oud den Haag in de Hofstad CLXVII. Uitbreiding XVII. Vleijshallestege of Halpoort {Holstraat). In 1578 werd verkocht een huis „up te Merct, van ouds genaamd Coolen ende nu ’t Vosken, belend o. ’t Nederhof {Buitenhof) z. ’t huis eertijds genaamd den Bryel en nu Zeelant, w. s’ heerenstraat en n. de Vleyschhallsteege.” 2) Zie I p. 339. Vliersteeg Vleerstraat). In het Hofboek van omstreeks 1460 wordt gesproken van „die noirtsijde van dat Westeijnde tot die stege toe, die neffens die Lorrestege leyt ende hyet die Vleyerstegé” In 1619 werd verkocht een huis „daar uythanght de Vleerboom” gelegen in de Vleersteech. Volderslaan Voldersgracht). Genoemd naar de vollers of lakenspoelers, die daar eertijds hun bedrijf uitoefenden. 3) In het Hofboek van omstreeks 1460 wordt gesproken van „die westzijde van de steege, ’t welck nu dye Volderslaan hyet”. In 1565 werd verkocht „een huisken aan de van de Volreslaan in Jan Clementssteechgen.” Zie ook Haagsch Jaarboekje 1893 p. 80 e.v. 2) Tresoriersrekening fol. 102. 3) „Die Haghe". Bijdr. en Med. 1907 p. 242244.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 376