HAAGSCHE STRAATNAMEN. 355 Voorburgstraatje (Kikkerstraat) In 1749, 1775 en 1784 werden huisjes verkocht in ’t Voorburg- of Kikker straat je. Het tegenwoordig Voorburgstraatje komt evenwel veel vroeger voor. Voorhof (Buitenhof). In 1592 wordt vermeld het huis genaamd ,,’t Wapen van Orangien” op ’t Buitenhojf of Voorhoff. Voorlezer spoort. Eertijds een slop aan de w.z. van de Lange Beesten markt, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 205 en 207. Op deze plaats staat nu de electrische Centrale van het Gemeente Ziekenhuis. In 1722 werden verkocht een huis, erf en tuin, benevens twee kamertjes boven de poort en het zandhok onder de poort aan de w.z. van de Breestraat of Beestenmarkt, op den zuidhoek van de Voorlezerspoort en in 1793 en 1801 werd verkocht de helft in een blok van zes huisjes in de Voorlezerspoort. Voorspui. Het Spui werd eertijds onderscheiden in Voorspui van Zieken tot Veerkade. Middenspui Veerkade tot Nieuwe kerk. Hofspui Nieuwe kerk tot Kapelsbrug. In 1767 o. a. werd verkocht een blok huizen aan de o.z. van het Voor spui en in 1805 wordt de ver koop vermeld van een huis genaamd „Au Chateau de Versailles” aan de w.z. van het Voorspui, aan het Leidsche schuitenveer. Zie ook Haagsch Bericht- boekje van 1777 p. 149. Voorstraat (waarschijnlijk Kalkoenstraat). In 1640 verkocht Jacob Christal aan Hans Coolbrandt een stuk erf in de Pastoorswarande in de Voorstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 377