356 HAAGSCHE STRAATNAMEN. ’s-Gravenhage p. 141. Beschrijving van De verdere overdrachten van dit perceel zijn niet gevonden, maar ’t is waarschijnlijk dat met Voor straat het laatste gedeelte van de Pastoorswarande zal zijn bedoeld, hetwelk omstreeks dien tijd Noord- straat werd geheeten. De Voorstraat vind ik slechts eenmaal genoemd. Voorstraat (Hoogstraat). De straat vóór het nederhof of buitenhof van het Grafelijk kasteel, evenals de Plaats, ook wel de Voor plaats van den Hove genoemd. V olgens Kroon‘J komt de Voorstraat reeds voorin 1395. Zie ook Heerstraat. Vossenstraat (Vos in Tuinstraat) Genoemd naar Jhr. Heinrich Vos, die in 1591 van Juffr. Anna van Duvenvoorde een huis, erf en tuin kocht met een groote poort in ’t Voorhout, belend o. ’t bosch, w. ’t erf van Jonker Arent Seraets, n. de heerweg genaamd Denneweg en de henniptuin en z. Jan van Banckem en ’t Voorhout. In 't kohier van ’t haardstedengeld over 1627 staan vermeld de huizen „op ’t erff van Jhr. Vos”. Zie I p. 302 en 357. Vossentuinstraatje (Jagerstraat). In 1816 werd verkocht een huis waarin de hoef- smidsaffaire wordt uitgeoefend, met de daarvoor staande werkstal of travaille voor vier paarden, ge legen op het Smidswater op den hoek van het Vos- sentuinstraatje. Vos in Tuinstraat en Jagerstraat zijn vroeger met elkander verwisseld, daar de tegenwoordige Vos in TuinstraatJager straatje en de JagerstraatVos in Tuinstraatje werd genoemd. Beide straten worden op

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 378