357 HAAGSCHE STRAATNAMEN. van 1827 Los in’t Tuintje genoemd. om lange Handelingen Gemeenteraad 1866 p. 290. 2) Reg. Keuren. Gem. Arch. een plattegrond Zie I p. 302. Vredebestpoort. Aan de n.z. van het Westeinde, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 235 en 249. Genoemd naar het hofje waartoe deze poort toegang verleent. Zie p. 157. Vrouwburgstraat Kikkerstraat) In 1775 en 1803 werden verkocht drie huisjes aan de o.z. van het Vrouw burg- of Kikkerstraatje. Zie Burchstraat, Groenewegstraatje en Voorburch- straatje. Vrijdagsche Markt (Groote Markt). Zie Groenmarkt. Vijf huizen. (De) Aan het Bezuidenhout. De eerste huizen, die voorbij de Laan v. Nieuw Oost-Indië aldaar door de makelaars Montauban en Kup te Rotterdam in 1866 zijn gebouwd. Thans n°s. 269275. Waagpoort Boter straat) In 1680 werd verkocht een huis aan de w.z. van de Waeghpoort. Waechsteech (Waarschijnlijk Groote Holstraat). Genoemd naar de koornwaag van het St. Nicolaas- gasthuis. Zie „Lijst van de huizen of plaatsen ladderen te hangen.” 1569. 2) Wamelenstraat (Van) (Boterstraat). Genoemd naar Aernout van Wamelen, die in 1648

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 379