s8 DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. P.S. met UwE. praemissiae doen min gehor- samster respeckt mine oitmudigen dinst an UwE. lieve suite dochter praesenteren versuicke soo het mogeluk ist een klein litterken van reschriptie ofte UwE. dochter tot voorige gesontheytt ge- restituiret ist. Vale met haest. min dee ehr te geven UwE. met haer lieve dochter op te wachten ende mine angefangene afferis tot een ent te brengen. Inmiddels recommandire min persoen in UwE. angeboeren wijttberumt vrintlick goet hart met versekerunck alle mine dagen met respeckt te sullen obedyren opwachten naer UwE. welgefallen alle befeelen te excentiren met plesir alles voor UwE. naer behoo[rlyck] vereis van staett soo voell min macht toelaetende te contribuiren, ondertueschen sal UwE. min gelieven te permittiren by de owerkompste in s. Hagen bij haer Ed. lieve dochter te moogen kommen met intentiae haar Ed. in ehren en deugden op te wachten verhoope als dan UwE. min sal gelieven in mine voorgenoeme afferis te secundiren Undertueschen met aldejar sluyttende ben ick UwE. als ook UwE. lieve docter wunschende een geluckseliges nieues jars ondertueschen in desen sluyttende min brandent goet vrom hart met belofften nummermehr van UwE. te willen noch te sullen afwijken waer ower naest be- felongen dan Gott verblive.” Hoch Ed. Welgebr. Vrou Mevrow UwE. Dinstwilligster gehorsamster Dinaer Hendrick van Steek Sinjieur de Hoevelwyck.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 37