358 HAAGSCHE STRAATNAMEN. huis op de Warmoes- de Nieuwe Groenmarkt een huis kocht aan de Groenmarkt (Groote Markt}, waar uitgehangen heeft „het huys te Honsholredyck”, helend o. en w. de heerstraten. De ligging van dit huis blijkt nog duidelijker uit den koopbrief van een huis in St. Elizabeth Zusterhuis, bewesten de Groen markt, belend o. en z. de heerstraat en n. Aernout van Wamelen. Deze straat vond ik alleen vermeld in het register van het Straatgeld over 16651670. De eene arm van de Boterstraat, uitkomende op de Prinsegracht, werd waarschijnlijk genoemd St. An- driesstraat en de andere arm, uitkomende op de Groote Markt, Van Wamelenstraat. Zie Westerstraatje en Zusterslraatje. Wannepoort. Aan de z.z. van de Gedempte gr acht. In 1776 en 1831 werden verkocht twaalf huisjes in een gang of poort van ouds genaamd de Wanne poort aan de z.z. van de Lange gracht. Warmoesburggracht of Warmoesgracht (Luthersche Burg wal en Paviljoensgracht) In 1663 werd verkocht een burchgracht ten zuiden van en in 1718 werd gesproken van de Paviljoensgracht of Warmoesgracht. Zie ook Warmoesstraat. Warmoesmarkt (Dagelijksche Groenmarkt) In 1562 werd verkocht het huis genaamd ,,’t Molen ijzer” op de Warmoesmarkt, en in 1593 werd ver kocht een huis „aen den ommeganck na de War- moesmerct te gaen” naast „die Cleyne Rose”. Warmoesstraat (Luthersche Burgwal en Paviljoensgracht) Aldus genoemd vóór het graven van de gracht. In 1620 werd gesproken van de Nieuwe Burchwal of Warmoesstraat, terwijl in 1622 een huis werd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 380