HAAGSCHE STRAATNAMEN. 359 verkocht met een gemeene uitgang en poort in de Warmoesstraat bij de Molsbrug. Warmoesstraat (ie ged. Oude Molstraat bij de Driehoekjes). In 1590 werd verkocht een huis aan de Warmoes- en Lapstraat (Annastraat). Nog in het midden der 17e eeuw wordt de Oude Molstraat een enkele maal Warmoesstraat genoemd. De markt werd later ver plaatst naar de Dagelijksche Groenmarkt. Zie Oude Warmoesniarkt. Warm oesstraat (L ooyerstraat} Met het oog op de naburige Hovenierstraat {Lepel straat} is het waarschijnlijk dat deze straat evenzeer genoemd is naar de warmoeziers, die daar gewoond schijnen te hebben. Ik vind haar ’t eerst genoemd in de Wijkverdeeling van 1797 en verder komt de Looyer- of Warmoes straat in het begin der 19e eeuw nog herhaaldelijk voor. Zie I p. 283. Op den plattegrond van C. Elandt 1667 wordt de Rozemarijnstraat ten onrechte Warmoesstraat ge noemd. Warmoesstraat (Warmoezierstraat) In 1705 werd verkocht een huis aan de o.z. van de Warmoesstraat ofte het Slop van de drie boeren. Zie I p. 268. Weg der zeven bruggetjes Waldeck Pyrmontkade, vóór 1900 Saxen Weimar laan}. In 1881 werd door de gemeente grond aangekocht voor den bouw eener openbare school in het Kleine Veentje nabij het eindpunt der Zorgvlietslraat aan den zoogenaamden Weg der zeven bruggetjes.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 381