36i HAAGSCHE STRAATNAMEN. en 255 (n.) en tuinhuisje in van Spui-, Veene-, Vlaming- en 16631665 door Raden en Rekenmeesters der domeinen van Holland en door Regeerders van ’s-Gravenhage, volgens de plannen van Constantijn Huygens uitgevoerd, verviel dit pad, hetwelk hier en daar voor den nieuwen weg werd benut. W ester straatje. Een poort aan de n.z. van het Lage Westeinde, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 301 00331 geheel ten onrechte zoo gedoopt door den vorigen eigenaar Jan Karei van der Hagen. Zie Poort van Van Reenen en Roode Poort. West Molenstraat (Korte Molenstraat) Vermeld in het kohier der Verponding over 1806. West Stalpartslaan (Glasblazerslaan). In 1687 werden verkocht een tuin ’t slop, van ouds genaamd de West Stalpartslaan, zijn uitgang hebbende in de JBreestraat {Lange Beestenmarkt) eertijds genaamd Stalpertslaan. ZM. Nieuwe Stalpertslaan. Weststraatje (Boterstraat) Het straatje ten westen van de Groote Markt. Zie Zusterstraatje, St. Andriesstraat en Van Wamelen- straat en I p. 276. West Vleersteeg (Slop van Willem Kley). In 1797 werd verkocht het hofje, van ouds genaamd het Hofje van Van der Eist in de West Vleersteeg of zoogenaamd Slop van Willem Kley. Zie ook Molenijserslop. Weversplaats (Kruispunt Wagenstraat). Genoemd naar de Gildebroeders der Haagsche laken industrie, waar misschien eertijds de drapeniers het werk hebben uitgegeven. 1) „Die Haghe”. Bijdr. en Med. 1907 p. 238 (n. 2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 383