3Ó2 HAAGSCHE STRAATNAMEN. huis aan de z.z. van het Willem Gerritssteechgen. In 1589 werd verkocht een huis genaamd „de Seven Sterre” op den hoek van de Weversplaetze” Willem Gerritssteegje. In 1603 werd verkocht een Achterom op den hoek van Daar dit straatje maar een enkele maal voorkomt, is een verwarring met het Jacob Gerritssteegje niet onwaarschijnlijk. Zie aldaar. Willemspark (Plein i8ij). Zie p. 197. Winterkampspoort (Koningspoort in het Noordeinde) In 1741 verkochten de erfgenamen van Johan Win tercamp aan Jan de Coninck twee huizen aan de w.z, van het Noordeinde op den hoek van zekere poort of gang, genaamd Winterkampspoort. In 1798 werden vijf huizen verkocht in een gang of poort, eertijds genaamd de Wintercampspoort en - thans de Coninckspoort. Deze huizen waren aan de o.z. helend door Frederik de Coninck. Zie I p. 251. Wouterslaantje. (In het verlengde van den Raamweg, be ginnende ongeveer tegenover de Laan Copes van Cattenburch tot aan den Achterweg naar Waalsdorp). In het kaartboek van Floris Balthasar van 1611 genoemd Hubert Wouterslaantje. Wijd en Zijd (Nieuwe Haven}. Eertijds de w.z. van de Nieuwe Haven, tusschen Schedeldoeks- en Ammunitiehaven. Bij de demping in 1904 kwam deze benaming te vervallen. Wijd en Zijd was in 1853 door de gemeente in eigendom overgenomen. Zie Heemstede. Wijd van het Achterom. Zie op Kolk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 384