Wijd 363 HAAGSCHE STRAATNAMEN. van de Korle Houtstraat. (Korte Houtstraat nabij de Nieuwe Markt). In 1771 werd verkocht een huis aan de o.z. van het Wijt” van de Korte Houtstraat. Wijd van het Smidswater (Smidsplein) In 1775 werd verkocht de helft van de stalhouderij, genaamd het Vliegende Paard, gelegen aan de w.z. van het Wijd van het Smidswater. Wijde Bagijnestraat (Bagijnestraat) In 1740 kreeg Hieronimus Leonard Hoogstad, com mies ter griffie van de Staten Generaal, vergunning om op de stoep voor zijn huis in de Groote of Wijde Bagijnestraat een ijzeren hek te mogen stellen. Wijde Voorhout (Lange Voorhout). Zie „Nouveau plan de la Haye” 1816. Wijnhaven (Nieuwe Markt). In 1744 werd verkocht een huis aan de o.z. van de Korte Houtstraat of Wijnhaven bij de Kikvorsch- brugge. In 1795 werd gesproken van de Kleine Turfmarkt anders genaamd de Wijnhaven. Na de demping in 1826, waardoor het plein ontstond voor de Maréchal de Turenne, verkreeg zij haar tegenwoor- digen naam. In 1844 werd een huis verkocht aan de „Nieuwe Markt, bevorens genaamd Wijnhaven." De Wijnhaven wordt o. a. vermeld op een platte grond van 1827. Zie p. 259 n. 2. Wijnstraat (Kleine Koediefstraat). Reeds in 1611 wordt melding gemaakt van den verkoop van een huis in de Wijnstraat. In 1771 werd verkocht een huis aan de o.z. van het Wijt" van de Korte Houtstraat, achteruit komende in het slop van de Koedief- of Wijnstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 385