365 HAAGSCHE STRAATNAMEN. een huis aan de men natuurlijk den van de Gevolde gracht anders o.z. van de Zeilemakerspoort over 1720 wordt gesproken genaamd ‘t Zand. ’t Lage Zand had zijn naam gekregen na de demping van de Zustersloot in het begin van de 17e eeuw. Zandpoort. Ksca. den Zuidoost Buitensingeltusschen de huizen thans gemerkt n°s. 76 en 96. Oorspronkelijk Dragonderspoort genoemd. Deze naam werd in het midden der 19e eeuw verwisseld met dien van Zandpoort, omdat de gemeente daar een magazijn had, waarbij waarschijnlijk tevens een bergplaats voor zand zal zijn geweest. Zandsloot (Smidswater). De Zandsloot was naamde Smidswater de ligging van een Zandsloot" dan wordt steeds het Smidswater bedoeld, maar indien gesproken wordt van o.z. van de Zandsloot dan heeft Nieuwen Uitleg op ’t oog. Zie ook Boschvaart. In 1669 werd verkocht de helft van een huis op de Santsloot tegenover de Maliebaan en in 1808 en in 1811 wordt de verkoop vermeld van een huis aan de o.z. van de „Zandsloot of Nieuwe Uitleg"met een vrijen uitgang in de Janneverstraat. In het kohier der personeele quotisatie van 1744 nog aldus genoemd. Zeilemakerspoort. Aan de o.z. van het Spui, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 222 en 240. In 1786 werd verkocht een huis aan de ’t Spui op den hoek van ’t Leidsche Schuitenveer. de gracht tusschen het zooge- en den Nieuwen Uitleg. Indien huis wordt aangegeven Op de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 387