366 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Lijst van overledenen, verkochte huizen enz. Nov. 1797 p. 131- een tuintje buiten den Haag 10 Nov. 1547 Ziekenkade (Zieken). Vermeld in een schepenbrief van Gem. Arch. In 1578 werd verkocht over de Zyeckenkade. Ziende Werelt. (De) Eertijds een poort aan de o.z. van ’t Spui, tusschen Ammunitiehaven en Ververstraat, uitkomende op het Lamgroen. In 1787 werd verkocht een huis genaamd „de Ziende Waereld” aan de o.z. van ’t Spui op den hoek van de poort mede genaamd de Ziende Waereld. Dit huis werd in 1781 vermeld als logement. In de poort stonden zeven huisjes. Zilversmidspoort. Aan den Zuidoost Buitensingel, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 25 en 37. In 1797 werd te koop aangeboden een huis aan de z.z. van den Buitensingel, tusschen de Voorburg- straat en Pinksterbloemenlaan op den hoek van de Silversmitspoort, benevens elf huisjes in dezelve poort1), en in 1843 wordt de verkoop vermeld van een huis in de Zilversmidspoort, uitkomende aan den Zuidoost Buitensingel of Uileboomen. Zoutkeet (Zuidwest Buitensingel, tusschen Schapenlaan en Js Gravezandelaan}. Genoemd naar de aldaar gevestigde zoutkeet van W. J. G. Kok. Dit gedeelte van den Singel staat nog onder die benaming bekend. Zuideinde (Wagenstraat). Oorspronkelijk genaamd Delffwech. Nog op het einde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 388