367 HAAGSCHE STRAATNAMEN. der 16e eeuw werd de Tweede Wagenstraat gewoon lijk genoemd „de Delffwech over St. Anthonisbrugge in ’t Zuideinde” en in 1580 wordt gesproken van de „Delffse Wagestraet over St. Antonisbrugge.” Zuiderstraat {Bagijnestraat). In 1681 kreeg Maria Mels wede „Isaacq Spijcq” ver gunning van de Domein- en Rekenkamer, om voor haar huis in de Poten op den hoek van de Zuyder- straat een luif te mogen maken Isaak v. d. Spijck kocht in 1670 twee huizen in den hoek van de Bagijnestraat „uytcomende in de poort naast de Haeghpomp”. Zie ModammerstraatZusterpoort en Zusterstraat. Zuidsingel (Dunne Bierkade). In een akte van not. A. v. d. Drift van 1644 wordt gesproken van Zuidsingel of Nieuwe Bierkade. Zie Zuidsingelgracht. Zuidsingel van ‘t Hof (Hofstraat). In 1635 kreeg Neeltje Cornelisdr wede Pieter Aemen van Spijck van de Domein en Rekenkamer vergunning om een plaatsje achter haar huis op den Zuidsingel van ’t Hof te mogen gebruiken. Zuid Singelgracht (Zuidwal). Van Brouwersgracht tot Paviljoensgracht. Wijkverdeeling 1797. Zie Zuidwest Binnensingel. Zuidwest Binnensingel {Zuidwal van Brouwersgracht tot den Hoek van Banken bij het Gemeenteziekenhuis). Zie Zuid Singelgracht en plattegrond van i860. Zuidwest Singel (Zuid Binnensingel). Van den hoek bij de fabriek Rozenburg tot de Brouwersgracht. 7a& Plattegrond in Allan 1859. Zusterengracht {Luthersche Burgwal). Zie Zustersloot.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 390