368 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Kroon p. 368. Zusterkade (Voorburgstraatje en Geldelooze pad.). In het begin der 17e eeuw werd het Voorburgstraatje en ’t Geldelooze pad ook wel Zusterkade genoemd. In 1612 werden verkocht een huis, schuur en een gedeelte van een tuin, gelegen bewesten de „Sus- terencade oft' den wech, die men gaet naer den Binck- horst”, belend o. de Susterskade, w. de Haagsche vaart, n. „de gemeyne vaart, sloot of het ammunitie- huys van de Staten-Generaal.” Het Lamgroen werd ook wel genoemd „7 Laantie nae Voorburgh.” In 1796 werd verkocht een blok huizen aan de w.z. van ’t Geldelooze pad of Zusterkade. Zuster laan (Korte Houtstraat en Nieuwe Haven). In 1595 werd verkocht een stuk land genaamd „den Byll”, strekkende van de „Susierlaen zuytop tot aen de woninge van Mr. Augustijn van Teylingen, afkomstig van ’t Convent in de Poten, belend o. de Zusterlaan. „Die Zusteren laeri' wordt ook vermeld in het Hofboek van omstreeks 1485, terwijl in 1542 vermeld wordt een huis in de Poten belend w. de Susterenlaen. Zie Coman Willemslaan en Zusterlaan. Zie Schoollaan. Zusterpolder. De polder aan de z.w. zijde van den Haag begrensd ten o. door Zieken, Groenewegje en Zuid Buiten singel, ten w. door den Moerweg, ten z. door de Hoefkade en ten n. door den Loosduinschen weg. Hij was reeds omdijkt vóór 1418 en ontleende zijn naam aan het St. Elisabeth’s Zusterhuis. x) In den Zusterpolder werden achtereenvolgens aan- x) Mededeelingen van de Vereeniging ter beoefening der Geschiedenis van ’s Gravenhage, dl. I p. 31 en 221.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 391