369 Zusterpoort. HAAGSCHE STRAATNAMEN. gelegd de straten op Huygens- en Oranjepleinen en omgeving, die in het Schilderswijk, de straten ge noemd naar de omliggende dorpen, en die welke genoemd zijn naar den Zuid-Afrikaanschen oorlog. Zusterpoort (Bagijnestraat). In 1642 werd verkocht een huis aan de z.z. van de Poten op den hoek van de Susterpoort. Bij de volgende overdracht van dit perceel in 1681 wordt gesproken van Bagijnestraat. In het kohier van ’t haardstedengeld over 1627 staan vermeld de huizen in de poort van ’t Susterhuys. Zusterpo ort. Aan de w.z. van het Spui, nabij de Nieuwe kerk in het huis thans gemerkt n>'. 171. Vermeld in het kohier der Verponding over 1730. Zuster sloot Luthersche Burgwal). Genoemd naar het nabij gelegen St. Elizabeth Zuster huis. Nog in 1792 wordt gesproken van een huis op de Groentemarkt of Luthersche Burgwal, van ouds genaamd de Zusteren gracht. Zusterstraat (Bagijnestraat). Genoemd naar de Zusters van het St. Maria in Galileaconvent. In 1624 werd verkocht een huis in de Zusteren straat achter de Poten, terwijl bij de vólgende over dracht van dit perceel in 1629 gesproken wordt van de Baginestraat. In het kohier van den 8oen penning van 1657 staat Zuster- of Bagijnestraat. Onder beide benamingen was het straatje nog in 1802 bekend. Haagsche Courant 8 Nov. Zie Modammerstraat, Zuiderstraat en Zusterstraatje (Boterstraat). Genoemd naar het St. Elisabeth Zusterhuis. In 1699 en 1803 werd verkocht een huis in ’t 24

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 392