37° HAAGSCHE STRAATNAMEN. p. 297. „Boter straatje ofte Susterstraetje” achter de Nieuwe Groenmarkt. 7a& Wester straatje, St. Andriesstraat en Van Wamelen- straat. Zuylenstraat Zu ilingstraat) In 1623 werd verkocht een huis aan de z.z. van de Zuylenstraet, helend w. de Latijnsche School, en in het kohier van het haardstedengeld over 1627 wordt gesproken van Zuylenstraet, genaempt Nyeuwe Schoolstraat.” Zie Nieuwe Schoolstraat en I Ziiylenstraatje {Korte Vleerstraaf). Zie Suylenstraatje. Zwartewaalpo ort. Aan de z.z. van de Ammunitiehaven, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 85 en 119. Vermeld in een koopbrief van 1853.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 393