II. Scheveningen. huisjes en krotten in en de gronden Achter School. Twee gelijkluidende sloppen aan de o.z. der West- straat, die in de Nieuwe Laantjes uitkomen, ongeveer achter de Gemeenteschool in de Keizerstraat. Vermeld op de groote kaart van Smulders 1873. Achterstraat {Nieuwe Laantjes). Genoemd naar haar ligging achter de Keizerstraat. 9 Juni 1782 werd verkocht een huis op Scheveningen, gelegen in de Achterstraat, tegen het erf of tuin van ’t huis op dienzelfden datum verkocht aan H. v. Kouwenhoven Pais. Daar Hermanus Kouwenhoven op dien dag een huis kocht aan de w.z. der Keizer straat, kan geen andere straat hier bedoeld zijn dan de tegenwoordige Nieuwe Laantjes. Badhuisweg {Gevers Deynootweg). In 1890 besloot de Raad den weg van Badhuiskade tot het plein vóór het Kurhaus te noemen naar den oud-burgemeester Gevers Deynoot, omdat die weg onder zijn bestuur was aangelegd. Hij werd ook wel in den volksmond Wassenaarsche straat geheeten, omdat hij in het verlengde van de thans nog zoo genoemde straat gelegen was. Bautzenburg of Bauschz’nburg. Eertijds een verzameling van een slop tusschen den Drogersdijk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 394