HAAGSCHE STRAATNAMEN. 372 ten noorden van de Duinstraat, gebouwd door den plattelandsheelmeester Johannes Christoffel Bausch Dit buurtje werd in 1895 door de Gemeente aan gekocht om, voornamelijk uit een hygiënisch oogpunt, te worden gesloopt. Op den vrijgekomen grond werd o. a. een straat aangelegd tusschen Westduinweg en Drogersdijk 2). Bloedpoort. Aan de n.z. van de Keizerstraat, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 160 en 256. Waarschijnlijk aldus genoemd omdat de slager Van der Burch omstreeks het midden der ige eeuw daarin zijn slachthuis had. Deze poort werd later herdoopt in Vredenhof. Citadel. Aan het einde van de Duinstraat en Kolenwagenslag, waar zich de Gemeenteschool bevindt, nabij de halte der H. IJ. Stoomtram. Aangeduid op de groote kaart van Smulders 1873. De zoogenaamde Citadel, waarnaar deze plek grond werd genoemd, was een oud huis, door een gang in tweeën verdeeld, waar, aan beide zijden, vier of zes gezinnen woonden. De bewoners stonden in slechten reuk en behoorden tot het uitvaagsel der bevolking. Deenenwech of Denneweg. Een weg ten oosten van de Korendijkstraat. In 1582 werden verkocht een huis, erf en lijnbaan in „Jonge Neelenstraet of Corendijck, streckende van het voorn, huys tot den heerweg toe, genaemt den h Geb. te Delft in 1800, overleden te Scheveningen 25 Februari 1871. Dr. R. Krul. Een eeuw geneesrommel. „Die Haghe’’. Bijdr en Med 1905 p. n. -) Zie Bijl. Handel. Gemeenteraad 1893 nr. 471.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 395