373 HAAGSCHE STRAATNAMEN. weg op Deenenwech, uytgaende n.o.”, Neelenstraet, o. de Deenenwech. In den Grafelijken tijd voerden twee wegen van den Haag naar Scheveningen. De eene begon bij den Denneweg, de andere liep van het Noordeinde uit. Het pad, dat zijn aanvang nam bij den Denneweg, wordt in een schepenbrief van 1572 aangeduid als de weg naar „strange” (het strand). Deze weg, welke op de kaart van Delfland van 1606 staat aangegeven, kwam aan de oostzijde van Scheve ningen uit. Dit zandpad door de duinen, dat dus in het verlengde van den Haagschen Denneweg liep, zal waarschijnlijk tot Scheveningen toe eveneens Denneweg hebben geheeten. Ditmaarslag (sinds 1876 Kerklaan}. In 1876 werd de grond van deze straat door de verschillende eigenaars aan de Gemeente overge dragen. De weg werd toen bestraat en verlicht en kreeg op verzoek van de belanghebbenden den naam van Kerklaan. Zie Jan van Ditjesslop. Fausteslop. Van Nieuwe Laantjes naar Weststraat. Genoemd naar Vaus of Voois, den bijnaam van zekeren Keus, die keurmeester was van de visch en op den hoek van ’t slop woonde. Zie o. a. groote kaart van Smulders 1873. Gasthuisstraat. In 1564 werd een hypotheek gevestigd op een huis te Scheveningen in de Gasthuysstrate.” Deze straat wordt in de Transportregisters het laatst vermeld in 1630. Gromweg (Stevinstraat en Nieuwe Park laan}. De Gromweg was een zandweg of zoogenaamd zand- belend w. Jonge

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 396