HAAGSCHE STRAATNAMEN. 375 Smulders 1873. snorders brachten eertijds de Hagenaars van het Scheveningsche Veer, hoek Noordeinde en Mauritskade, naar het Haagsche Veer te Scheveningen en vice- versa. Vermeld op de groote kaart van Havenstraat (Havenkade} Gedoopt in 1881. Wegens gelijkluidende benaming met een straat te ’s-Gravenhage, werd deze naam met ingang van 1 Januari 1890 veranderd in Havenkade. Heemraadslag. (Sinds 1886 Heemraadstraat). Waarschijnlijk aldus genoemd, omdat daar een huisje van de Heemraden van Delfland heeft gestaan. Heerenstraat. Waarschijnlijk aldus genoemd in tegenstelling met Keizerstraat. In 1568 o. a. werd verkocht een huis in de Heeren straat te Scheveningen. Deze straat zal vermoedelijk bij den Allerheiligen vloed in 1570 door de zee verzwolgen zijn, daar zij na dien datum in de Transportregisters niet meer genoemd wordt. Heer van Wassenaerstraet l'Vassenaarsche straat). In 1562 werd een hypotheek gevestigd op een huis in de „Heer van Wassenaerstraete.” Waarschijnlijk genoemd naar een der leden van het geslacht van Wassenaer, die daar grond in eigen dom bezat. Hondenweg of Mac Adamweg (Kanaalweg). De Hondenweg ontleent zijn naam aan de honden karretjes, waarmede de Scheveningers langs dezen weg de visch naar de aanlegplaats der Rotterdam- sche schuit bij de oude zwemschool aan het Kanaal brachten. Voordat het kanaal was doorgegraven, 1) Zie „Die Haghe’’. Bijdr. en Med. 1907 p. 78 en 79.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 398