376 HAAGSCHE STRAATNAMEN. reden zij ’s nachts langs Ouden Scheveningschen weg, Noordeinde, Hoogstraat, Veenestraat en Wagenstraat naar het Zieken, tot groot ongerief van de bewoners dezer straten, die door het geblaf en gehuil der honden en niet minder door het geschreeuw der menners in hun slaap werden gestoord. Jan van Ditjesslop {Kerklaan). Genoemd naar eenen Jan Zoutenbier, den zoon van Ditje (Dirkje) Zoutenbier; de eenige bewoonster van dit slop. Zie Ditmaarslag. Jan Molenaarsslop {Molenslop). In 1838 werd verkocht een huis in \Jan Moolenaars- slop, uitkomende aan de w.z. van de Keizerstraat. Zie Molenijserslop. Jongeneelenstraat (Korendjkstraat) Genoemd naar Cornells Cornelisz. alias Jongeneel, reeder te Scheveningen, die omstreeks het midden der 16e eeuw voor Scheveningen zitting had in de Haagsche Vroedschap. In 1570 werden verkocht twee huizen in „Jonge Neelenstraat genaempt de Corendijck, belend o. en z. Jongeneelen’s droogtuin. Kanaal. Wegens gelijkluidende benaming met het eerste gedeelte van dezen weg, ten zuiden van de Witte brug, werd deze naam met ingang van 1 Januari 1890 veranderd in Haringkade. Zie Mac-Adamweg. Kerkstraat {Werfstraat). Reeds genoemd bij den verkoop van een huis in 1539. Wegens gelijkluidende benaming met een straat te ’s-Gravenhage, werd deze naam met in gang van 1 Januari 1890 veranderd in Werf straat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 399