378 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Z.Z. Smulders 1873 staat het Appointementen 28 April 1774. Marcelisslop (sinds 1881 Marcelisstraat'). Genoemd naar Marcelis Gerritszoon, die in 1774 van het Domeinbestuur een stuk duingrond in erfpacht kreeg, gelegen achter zijn huis aan de o.z. van de Keizerstraat. Hij woonde om den hoek van het slop. x) In 1779 werd verkocht een huis, paardenstal enz. aan de o.z. van de Keizerstraat in het zoogenaamde Slop van Marcelis, helend n.o. het gemeene wagen- slop van Martinus de Witt en den subst. schout Bastiaan van der Harst, z.w. de grafelijkheids wilder nis of het zoogenaamde slagveld en n.w. den heerweg. Dit slop werd in 1854 door de Gemeente in eigen dom overgenomen. Middelweg of Middelstraat (Nieuwe Laantjes'). Genoemd naar de ligging. In 1578 werd verkocht een huis op de „Middelstrate" en in 1760 werd gesproken van een huis aan den „Middelweg tusschen de Keyzer- en Weststraet." Molenijserslop of Molenijserstraatje {Molenslop). Waarschijnlijk genoemd naar Jan Molenijser. In 1686 werd o. a. verkocht een huis in ’t „Molen- iserstraetje”helend o. Jan Molenijser e. a., w. Jannitie Molenijser en den vrijen uitgang van den voorss. Jan Molenijser. Het wordt nog in het begin der 19e eeuw aldus genoemd. Nieuwe Buurtje. Slop aan de linkerzijde der Nieuwe Laantjes. In 1810 werd o. a. verkocht een huis aan de van ’t zoogenaamde Nieuwe Buurtje. 7A& ook groote kaart van Smulders 1873. Nieuwe Scheveningsche IVeg. Op de groote kaart van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 401