379 HAAGSCHE STRAATNAMEN. In 1562 werd verkocht een huis in de Nobelstraat. In de eerste helft der 18e eeuw schijnt deze straat herdoopt te zijn in Torenstraat, want in het Gader- boek der Verpondingen over 1730 wordt nog ge sproken van Torenstraat van ouds genaamd Nobel- straat. Noordstraat (Neptunusstraat. Met ingang van 1 Januari 1890 werd deze straat wegens gelijkluidende benaming met een straat te ’s-Gravenhage herdoopt in Neptunusstraat. Olieberg Vmirbaakstraat) Waarschijnlijk aldus genoemd omdat in deze straat de bergplaats was van de olie, die voor het seinlicht werd gebruikt. Wegens gelijkluidende benaming met een straat te ’s-Gravenhage werd haar naam met ingang van 1 Jan. 1890 veranderd in Vuurbaakstraat. eerste gedeelte van den Badhuisweg van Wittebrug tot Pompstationsweg aangeduid als Nieuwe Scheve- ningsche Weg. Nieuw straat. De nieuwe straat, welke omstreeks 1840 aan het einde van het dorp naar de zijde van den Haag werd aangelegd, werd in 1843 officieel gedoopt als Nieuwstraat, in tegenstelling met de oude Keizer straat, waar zij aan grenst. Wegens gelijkluidende benaming met een straat te ’s-Gravenhage, werd met ingang van 1 Januari 1890 haar naam veranderd in Prins Willemstraat. Zie ook op Voorstraat. In de i6e eeuw wordt eenige malen melding gemaakt van dep verkoop van huizen in de Nieuwestraat, zonder dat blijkt waar die straat gelegen was of welken naam zij later heeft gekregen. Nobelstraat (Pronkstraat}. In 1562 werd verkocht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 402