381 HAAGSCHE STRAATNAMEN. de Badhuisstraat uitliep, tegenover de nog bestaande gemeentelijke openbare lagere school, thans bestemd voor zwakzinnige kinderen. Wegens gelijkluidende benaming met een straat te ’s-Gravenhage, werd de Schoolstraat met ingang van i Januari 1890 herdoopt in Loggerstraat. Schoutslop. In 1804 werd verkocht een huis bij ’t zoogenaamde Schoutslop. Waarschijnlijk hetzelfde slop als het Schoutswagenslag. Zie aldaar. Schoutswagenslag. Waarschijnlijk genoemd naar den substituut schout Bastiaan van der Harst, die in 1765 mede-eigenaar was van een „wagenslop” of wagenslag ten n.o. van de tegenwoordige Marcelisstraat. 'In dat jaar o. a. werd verkocht een huis aan de z. o. zijde van het gemeene wagenslag van den substituut-schout Bastiaan van der Harst en Jacob Hillenaer, belend n.w. den uitgang van voornoemd huis op den Korendijk, terwijl in 1802 werd ver kocht een huis aan de n.o.zijde van de zoogenaamde Schoutswagenslag, belend n.w. ’t Waaigat en n.o. den Korendijk. Torenstraat (Pronk straat). In 1561 werd een hypotheek gevestigd op een huis in de Thorenstraat. Wegens gelijkluidende benaming met een straat te ’s-Gravenhage, werd deze straat met ingang van 1 Januari 1890 herdoopt in Pronkstraat. Zie I p. 327. Verkenstraatje. In 1581 werd verkocht een huis aan de n.w. zijde van de kerk op den hoek van ’t Verkensstraetgen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 404