382 HAAGSCHE STRAATNAMEN. ’s-Gravenhage met ingang anderd in Vijzelstraat. Weigat (Waaigat). Genoemd naar plaatse gelegen was. basterd tot Waaigat. Wassenaarsche straat. De straatweg in het verlengde van de Wassenaarsche straat, loopende van Badhuiskade tot het plein vóór het Kurhaus, werd oorspronkelijk eveneens aange duid als Wassenaarsche straat. Eerst in 1890 werd de weide, welke eertijds daar ter Het Weigat werd later ver- Na 1581 wordt dit straatje in de Transportregis ters niet meer genoemd. Voorstraat. In 1639 en 1645 werd verkocht een huis aan de w.z. van de Voorstraat.Waarschijnlijk is hiermede bedoeld dat gedeelte van de Keizerstraat, hetwelk na den storm van 1570, waarbij een gedeelte van het dorp werd weggeslagen, is aangebouwd. Na 1645 wordt deze straat in de Transportregisters niet meer vermeld. Voorstraat (Prins Willem straat). Toen omstreeks 1840 door het verlengen der Keizer straat, de Nieuwstraat ontstond, die in 1889 den naam kreeg van Prins Willemstraat, werd dat nieuwe gedeelte in den volksmond Voorstraat geheeten. Deze benaming is nog in zwang. Zie I p. 327. Vyerboetstraat Vuurb lakstraaf). In 1569 werd verkocht een huis „op ten dorpe van Sceveninge in de Vyerboetstraet” Wagenstraat Vijzelstraat) Nabij het Haagsche Veer, waar de wagens naar den Haag afreden. Wegens gelijkluidende benaming met een straat te van 1 Januari 1890 ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 405