383 HAAGSCHE STRAATNAMEN. deze weg Gevers Deynootweg gedoopt, omdat hij onder het bestuur van burgemeester Gevers Deynoot was aangelegd. Westeinde. In 1538 werd verkocht een huis in ’t Westeinde op Scheveningen, belend w. de wildernissen en o. de heerstraat, (algemeene benaming voor de straat waar aan een perceel gelegen is). Deze straat is waarschijnlijk bij den stormvloed op Allerheiligen 1570 door de zee verzwolgen, daar zij na dien datum in de Transportregisters niet meer genoemd wordt. Zeestraat. In 1544 wordt vermeld een huis in de „Seestraet" te Scheveningen. Deze straat is waarschijnlijk bij den stormvloed op Allerheiligen 1570 door de zee verzwolgen, daar zij na dien datum in de Transportregisters niet meer genoemd wordt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 406