387 KRONIEK VAN HET JAAR 1910. 2 4 9 12 13 >r T5 16 n deurwaarder bij den Hoogen Raad der Neder landen. 30 Maart. Overleden W. C. Vermaas, oud 57 jaren, amb tenaar der Topographische Inrichting van het Departement van Oorlog. April. Overleden J. Stortenbeker, hofpianist, oud 76 jaren. De Raad machtigt Burgemeester en Wethouders om ten behoeve van de gemeente in eigendom over te nemen van Regenten van het opgeheven Geneeskundig Gesticht voor krenkzinnigen aan de Geest het zich in bezit van Regenten be vindend archief dier stichting. De Raad besluit deel te nemen in het waar borgfonds voor de „Nationale Tentoonstelling voor Huisvlijt” tot een bedrag kan 2000. Hij besluit tot afbraak van de perceelen Lijn baan n°s. 105c, 1050/, 107, 109 en m en van het voormalig stoomgemaal aan de Lekstraat met bestemming tot openbare straat van het vrij komende terrein door afbraak van eerstgenoemde perceelen. Overleden J. B. A. de Josselin de Jong, oud 79 jaren, gepens. vice-admiraal. Overleden Mr. P. C. E. Specht Grijp, oud 73 jaren, oud vice-president van het Hooggerechts hof in Ned. Indië. Overleden Mr. Ph. van Blom, oud 85 jaren, oud- Raadsheer van den Hoogen Raad der Nederlanden. Het oudste lid van den Gemeenteraad F. H. van Malsen, viert onder vele blijken van sympathie zijn 8osten geboortedag. Ledenvergadering van de Vereeniging „die Haghe”. Spreker Prof. K. Sluyterman, over: „Nog

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 410