389 KRONIEK VAN HET JAAR I9IO. 9 Mei. 11 17 18 71 27 aan de vereeniging tot be de Paardenfokkerij in Nederland van Heyst, oud 75 jaren, letter- Overleden Mr. C. Fock oud 81 jaren, oud- Minister van Binnenlandsche Zaken en oud- Commissaris der Koningin in de provincie Zuid- Holland. De Raad besluit onder dankbetuiging ter plaat sing in het Gemeentemuseum te aanvaarden het door den kunstschilder J. J. van de Sande Bak- huyzen aangeboden geschenk bestaande in een schilderij van zijne hand. Gezicht op de duinen van Scheveningen van den koepel Zorgvliet (in de jaren 18701876) en een pastel portret van Z.M. Koning Willem 1 door C. F. Hodges. De Raad btsluit ter behoeve van de Gemeente aan te koopen het voormalige krankzinnigengesticht aan het Slijkeinde benevens aangrenzende panden in het Slop-van-Willem-Kleyn voor de som van 80.500 Door de welwillende beschikking der directeuren van de Zuid HoIIandsche Bierbrouwerij worden de leden der vereeniging „die Haghe” met dames in de gelegenheid gesteld van 1719 der maand de fabriek te bezichtigen. Ledenvergadering der Vereeniging „die Haghe”. Spreker de heer Th. Morren over Haagsche Straatnamen, nalezing op het boekje van D. S. van Zuyden. De Raad neemt met 28 tegen 5 stemmen aan de verordening op de inkomstenbelasting. De Raad benoemt Mr. J. D. Verbroek tot tijdelijk Wethouder. Overleden D. F. kundige. 3 Juni. De Raad verleent vordering van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 412