396 KRONIEK VAN HET JAAR I9IO. 27 Hij besluit tot aankoop van de perceelen Riviervischmarkt n°. 14, Zuilingstraat n°s. 3 en 3<7, Torenstraat n°, 4'40 en Bagijnestraat n°. 41. 27 Dec. Ledenvergadering van de Vereeniging „die Haghe”, spreekster Mej. Dr. C. C. van der Graft overde invloed van middeleeuwsche geestelijke litteratuur op de primitieven der Nederlandsche schilderkunst. Overleden Mr. J. D. Veegens oud 65 jaren, Oud-Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 419