IN HET JAAR 1910 WERDEN DE VOLGENDE NAMEN AAN STRATEN GEGEVEN: van Prins Nassau- thans schouwburg Anna van Hannoverstraat (naar de echtgenoote van Prins Willem IV), de straat, welke van het Charlotte de Bourbonplein in Oostelijke richting naar de 2e Adel- heidstraat loopt. Boylestraat, de eerste straat ten zuiden van een even wijdig aan de Weimarstraat in het bouwplan „Val- kenbosch”. Carolina van Nassaustraat (naar de zuster Willem V, gehuwd met den Vorst van Weilburg, die het Paleis aan het Korte Voorhout deed bouwen), de straat gelegen tusschen de 2e Emmastraat en de Koningin Sophiestraat. Daltonstraat, de eerste straat ten zuiden van en even wijdig loopende aan de Cartesiusstraat, en het bouw plan Valkenbosch. Frankenstraat (naar mr. Frank Franken, staatsman, pen sionaris van Gouda, daarna lid van den H. Raad, gestorven 1617), de straat welke in noordwestelijke richting loopt van de Statenlaan naar de Johan van Oldenbarneveltlaan. Haarlemschestraat, de meest oostelijk gelegen straat van de beide aan de Harstenhoekstraat samenkomende zijstraten van den Badhuisweg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 420