398 KRONIEK VAN HET JAAR I9IO. ie Halleystraat, de tweede straat ten zuiden van en evenwijdig loopende aan de Weimarstraat en het bouwplan Valkenbosch”. Koningin Mariastraat (naar Maria Stuart echtgenoote van Stadhouder Willem lil) de straat welke in noordelijke richting van het Louise de Colignyplein loopt naar de Emmastraat. Koningin Mariaplein, het plein, gelegen tusschen de 2e Adel- heidstraat en de 2e Emmastaat aan de samenkomst van de Koningin Sophiestraat en de Koningin Mariastraat. Koningin Sophiestraat (naar Koningin Sophie de eerste echtgenoote van Koning Willem III) de straat, welke van het punt van samenkomst van het Louise de Colignyplein en de Koningin Mariastraat loopt in noord-westelijke richting. Mariottestraat, de tweede straat ten zuiden van en even wijdig aan de Cartesiusstraat en het bouwplan „Val kenbosch”. Ohmstraat, de derde straat ten zuiden van en evenwijdig aan de Cartesiusstraat in het bouwplan Valkenbosch. en 2e Rnsthoekstraat, de eerste en tweede zijstraat van den Kanaalweg, gerekend van den Ouden Scheve- ningschen weg af. Utrechtschestraat, de meest westelijk gelegen straat van de beide aan de Harstenhoekstraat samen komende zijstraten van den Badhuisweg. Valkenboschkade, de straat loopende aan weerszijde van de in het bouwplan Valkenbosch liggende vaart. Wilhelmina van Pruisenstraat (naar Wilhelmina van Prui sen, echtgenoote van Prins Willem V), de in noord westelijke richting loopende zijstraat der Koningin Mariastraat tusschen de 2e Emmastraat en de Koningin Sophiestraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 421