4°4 F. H. G. Haagpoort IO Hamerstraat Eyck. (Joost van) Eyckius. (Jodocus) Groote Markt Gijselen. (Lijsbet) .308 242,286 205,345 79 192 3ib3i3 346 346 94 174 bladz. Godin. (Anna Maria) 78, 80 Godijn. (Maria)281 Goeden aanleg”. (Herberg „De) 176 Goekoop Dzn. (C.)244 Goes. (A. van der)138 Gooi. (Matheus) 70 Gortmolen246 Gortstraat Goudsmit. (Hugo de) 52 253 Hagenraads. (Jacobus) Halstraat Halstraat. (Groote) Halve Mane”. (Huis „de) Halvemaanstraatje Hamel Bruynincx. (Gerard) Hamel Bruynincx. (Jacob Johan) 9, Fasenstraat Fayn- of Fasenstraat Felix. (Abraham Penso) Fey. (huidarts) Fobert. (Pieter) Foysstraat Fredericks. (Jacobus) Haddeman’s weide Haeften. (Cornells van) 3S8 Gerritszoon. (Marcelis) 378 244 Hamer. (Jacob Pietersz. d’). 337 371 ”5. 52. 174 Hanneman. (Adriana). 146 3°3, 361 bladz. Egmont. (Charles d’) 148 Elburg. (Frederik van den). Elisabethsconvent. (St.) Elsemoerstraat Elst. (Maria v. d.) Eist. (Nicolaas v. d.) Emeury Essen, (van) Essenboompgen” (Huis ,,het). 294 Everhardi. (Nicolaas.)142,146 113, 133 113, 133 Gasthuispoort Gedempte Gracht Gedempte Sloot „Gekroonde Koningsstaf’ 178 Geldelooze Pad Gelre. (Hertog van) Gerard Doustraat Gerbrandstraat Gerrits. (Robbert) Gerritsz. (Jacob), bleyker 162, 262 pHzn/ri: r» Gevers Deynoot. (Francois Gerard Abraham) Gevers Deynootweg Geweldigerslaan Ghent Glasblazerslaan Hagen. (Jan Karei van der) 328, 361 -145 .268 328, 333 24, 32, 75 Fabrie173 Fagel. (Benjamin) 63, 75 Fagel. (Mr. Cornelis Gerrit) 174, 336 172 172 16 33 63 172 23 I L Frederikstraat 220, 229, 291, 352 Haagpoorten I Haan. (J. de) Haanmolen. (De) 314 136, 151 Graaf. (Leendert van der) 318 Graswinckel. (Mr. Pieter) 281 ’s Gravenpad163 Grebber van Wijck. (Jac. de)136 Grimbergen. (Slop van) 163 Groenendalstraat224 ’t Groene Sootje 160, 162 Groenewegje. (Korte)272, 345 Groene Woningh. (De) 7, 126 Groenmarkt. (Dagelijksche) 292, 324, 353, 358 248, 300, 357 57 229, 253, 301, 337 186 Hardenbroeck. (Jonker Joachin van)194 326, 352 157 337 353 189 298 Haer. (Joh. van der) 12,20,38, Haeversack”. (Huis „de) Ha.o-en. Ian Karei van derl a 234, 252 -354 198, 241, 357 174 174 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 427