s. 4°9 13 Rijn. (Willem Ariensz.) 323 R. cent) 157 Reede. (Wilhelmina van) Reenen. (Jacobus van) Reeser. (G. J.) Renes. (Frederick van) Reijgersbosch 80 63 238 16 16 16 11 263 163, 192 192 129 228 Raamstraat308 Rachel. (Blinde)159 Ravesteyn. (Mr. Jacob van) 114 13 321 329 147 168 Rietvelt. (Philip Cornelisz.) 327 Praktizijnshoek Prins. (Dirk Jansz.\ boekdruk ker Prinsestraat Prinsessegracht Prins Willemstraat Pronkstraat Pijl. (Wed.) hard, hertog van) 301 oanuers. (rtiiudj 119 Sasbout. (Mr. Joest) bcnaan (oiok nuizen Schapenweitje, (’t) Sagten. (Albertus van) Poylgheest. (Gherrit van) 147 Salm. (Rijngraaf tot), Heer van Vistingen) Salon. (Dr. Mozes Raphael) 214, 266, 299, 352 1 Salvador. (Jozua) 215, 325 382 379, 38i 364 324 I Salvador. (Abraham) Saksen Weimar. (Karel Bern- hard, hertog van) 330 Sanders. (Alida)20 ."J i 151 Schaaff”. (Blok huizen gen: „de 330 Q. Schapenweitje, (’t)191 Schedeldoekshaven25o,255,266,293 Quacx. (Cornelia)245 Quast. (Willem Jacobus), Mr. schilder bladz. J bladz. 289 Robberts. (P.)75 293 Rocques. (Guillaume leVasseur 324 381 178 Roode Cruijs” (Huis ,,het) 243 227 215 229 75 9 Rosenboom. (Mr. Simon) 75 en vlg. Rossem. (Maarten van) 130 en vlg. 177 Roustonne. (Patrick, Baron van 15 1 Barnewall van)157 187 Rozemarijnstraat 242, 245, 295 306 RutenberchX/,6 302 Ruyter. (Catharina de) 164 13 Rijn. (Willem Ariensz.) 322 Rosenboom. (Frederik) 70, Rosenboom. (George). Scheelhol Scheelholsbrug 321 Scheltus. (Juflr.) Schenkweg Schermpoort193 Scheveningsche Veer 332 Schlecht. (Mr. Johan Jacob van) Schoolstraat Schoonheidt (rector te Middel burg) 85, 86 Schoorsteenvegerstraatje 207, 333, 346 Schotsche kwartier160 Schroder. (Coenraad Carel Vin- Pietersdr. (Agniete) Pietersz. (Cornells). Pieterstraat Pinkstraat Piqueurschuyr- Plattegronden166 Roode Poort. (De). Plein 183, 278, 314, 315, 342 Rosenboom. (Frederik Plein 1813197, 362 Pontier. (W. J.)315 Poorten156 Poort van Van Zagten Portugeesche Synagoge Post, (baas) Poten. (Korte) Poten. (Lange) Pothoven. (Wed.) Pothoven, (Mr. Vincent van), advocaat .12, 63, 79, Pothoven. (Mej. van) 47, Pots. (Adriaan) 325 des) Roerveld. (Lodewijk)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 432