T. 4io bladz. 28 d.) Taillefer de Moriacq. (Louise). Talbot. (Maria) Teeuwsen. (Koos) 363 216, 365 i36, Ï51 129 193 19, 61 173 229 292 284 197 344 286 241 264 323 12 113, ZI9 -377 Telles La Coste. (Jacob) 48 39 -344 194, 344 -194 bladz. Schroots. (Jhr. Jacob), heer van Werm333 Secundus. (Janus)142 Sena. (Dr. Jacob) 4, Sena. (Lijsbet) Sena. (Wed.) Senioor. (Jude) 'Sennar (medicus) Seraets. (Jonker Arent) Serrurier. (Johan Jacob) 33 292 268 341 345 351 373 333 48 16 11 244 216 Symons. (Veronica) 316 Synagoge. (Portugeesche) 15 Spiegel. (E. C. v. Spitsius (predikant) 15 Splinter.(Generaal Geweldiger) 246 Spui341 Spijck. (Isaak v. d.) 367 Spijcq. (Wed. Isaacq) 367 Spijck. (Pieter Aemen van) 367 Spijkermakersstraat. 207, 219, 249, 3°°> 342 183 174 192, 342 Stadhouderstuin Stallen. (Achter de) Stalpert. (Johan) Stalpart v. d. Wiele. (Mr. Au gustijn) 192, 342 Stalpertslaan 164, 192, 194 Stalsteeg177 Stalstraatje177 Stangerlandt Star”. (Het huis „de Statenpoort Stationsweg Steek. (Hendrick van,) Sinjeur de Hoevelwijck Steenhuysen. (Jonker Simon van)202,266, 343 Stegelis Sterkman. (A.) Sterlincx. (Pieter) Sterlingstraat Steufkens. (Anthony). Kleer maker Steur. (J.) Stevinstraat Streng. (Johanna van der) Suasso. (Baron) Swaertveger. (Johannes). Sweerts. (Sara) Swietenstraat. (Van) Sweypgen”. (Huis ,,’t) r Synagoge. (Portugeesche) 97 97, 101 61 47 33 356 333 Sieburch.(Barent),carosmaecker 301 Simons, (firma Ph.) papierhandel 213 Singel. (Noordwestbinnen) 360 Singel. (Zuid-Binnen) 220. 367 Singel. Zuid-Oost Binnen) 349 Singel. (Zuidoost Buiten) 305, 3o6> 349 Singel. (Zuidwestbuiten)360, 366 Singelstraat163 Sinte Pieters. (Mr. Pieter v.) 289, 314 Slicher. (Antonie)70 Slingeland. (Dirk van) 335 Slingelandt.(Mr. GovertFranco) 322 Slop van Fagel174 Slop van den Frischen Romer. 163 Slop van Grimbergen 163 Slop van Willem Klein 296, 34°, 348, 361 Sluysken. (Frederik) 70 Slijkeinde204 Smalingh. (Adam van der) 99 en vlg. Smidsplein Smidswater Smit. (Jacob de) Snel. (Mr. Johan) Snel. (Matthias) Snevens. (Advocaat) Sociëteit. (Fransche) Soeten inval”. („Den) Son” 1 Het huis ,,de) Son. (Pieter van) Sophie. (Koningin) Spaan. (P.) Spaarwater. (S.) Spangen. (Heer van) Spekstraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 433