44 DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. Men ziet dat het in deze brieven niet aan teederheid ontbreekt, even min als in de volgende epistels. „Mijn liste Fytie lief, ik had gedaght van het geluk gehad te hebbe van dese navont bij ie te eeten maer het is mijn niet moogelijk, de reden is dat ik moet morge nae tre Ghou x) om een man te spreken die al het godt van De Bruijn adde gesijt te willen aresteren, soo dat ik genootsaek ben van suliks voor te komme en ook seker weet dat het mijn liste siel niet qualijk sal neemen dat ik om die reeden afterblijf, sal soo om geen schae te hebbe als het moo- veel voor sijn gelijk sal sijn. Mijn siel lief ik ben in dusent pijn over het geene ie mijn scrijft van de pijn die ie lij aen ie lieve beene, ik oop dat het niet en sal zijn, ik bid ie om Goots wil mijn niet laet te schrijven van ie beeter- schap het geene ik oop met Godt, ik kan ie nu niet segge hoeneer ik bij ie sal komme, mijn hert is ge- r) Gouda. „Beminde siel lief, ik heb ie aengenaeme wel ont- fangen en heb ie gustere niet geantvort om dat ik soo een droevige tantpijn hebbe gehad ende nogh hebbe, ik oop dat het met u siel nogh wel sal sijn, ik verlang mijn doot om bij ie te sijn want ik been ier moederlijk aleen. Jaco is nae de Hag, ik sal soo het mijn de pijn toelaet een Sondag avont bij ie weese maer dat het niemant en weet sal ook aen ie huys blijve soo het ie niet en mishagt. Mijn diens aen matieik bid ie gaet eens nae onse live Mitie en scrijft mijn togh, hoe se al vaert, adieu mijn lieve Mities matie weest vrolijk het sal alles nae ie wens gaen, vaert wel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 53