DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 45 nogh bij ie, soo ie bij onse lieve Mitie gae scrijf mijn togh hoese al vaert en geef har dusent soene voor mijn; mijn dienst aen Maetie waermede ik blijve teenemael aen mijn beminde Fytie adieu vaerwel”. „Seer beminde siel lief ik ben gusteren alier ge- arieveert en heb van Breene te Roterdam gevonden, ik vroeg hem, waer dat hij nae toe ging, soo sijde hij mijn dat hij orde van Mercado hadde om mijn niet op de woning laete komme, soo dat hij selefs sijde dat het kinderespel was, hij was soo beleeft en sij dat ik moght doen wat mijn maer lusten. „Ik dank Godt dat ik van daegh drie brieven van u mijn Beminde siel hebbe ontfangen en dat ik daer- huydt verstae dat mijn lieste Fytie noch wel is, ik ben wat beeter maer hebbe noch groote pijne, ad mijn het ongeluk niet overgekomme, ik was van meenig gustere bij ie te komme soo het mogelijk is en mijn in staet vint om mijn liste siel te gaan sien soo sal ik een Frijdagh en avont bij ie weese want ik ben eel siek en noch soo veel mer van ie niet te zien, segh aen Matie, dat de obligasies sijn be leent, maer ik sal mijn best doen omse weer tegens de tijt te hebbe, presenteert haer UEd. mijn dienst, geeft voor mijn adie soete en liste. juffroutie dusent kusges, het is mijn lief dat ie mijn seght dat Brantie sijt datter geen gebooie sijn niet als te beeter, ik heb nogh geen beschijt van Mexil ik sal het u met Godt mondeling alles segge waermeede ik blijf tot mijn laeste drop bloet aen u mijn waerde en beminde siel lief, adieu vaerwel ik sal antwoort verwaghte tot Schoonhoven een Frijdagh en merge of het van ie beagen is, dat ik bij ie komt”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 54